acv_december 2005
Albert Vijge.
Wie zijn wij.
Genealogie.
Interesses & Hobbies.
History.
Contact_us.
Mail ons !  __ E-mail us !
Het wordt op prijs gesteld !
Links naar andere V ij g e  - webpagina’s:

Een wonen-pagina:
http://www.vijgewonen.nl
Een katten ! -pagina:
http://geocities.com/vijge029/
ONDERSTAANDE CITATEN WORDEN REGELMATIG VERVERST:
1
DE MINSTE PIJN IN ONZE BUIK GEEFT ONS MEER BEZORGDHEID EN ONBEHAAGLIJKHEID DAN DE RAMPZALIGE DOOD VAN VELE [HONDERD-]DUIZENDEN ONZER MEDEMENSEN.
- NAAR WILLIAM HAZLITT

2: DE MEER SERIEUZE ...
"GIJ HEBT GEHOORD: HET IS HEERLIJK EN EERVOL VOOR HET VADERLAND TE STERVEN. MAAR IK ZEG U: HET IS HEERLIJK EN EERVOL VOOR HET VADERLAND TE LEVEN."
- KARDINAAL GAULHABER
acv_december 2005